Multi-K® Reci | Kalisalpeter met laag natrium

Publicatiedatum: 28-08-2013

Multi-K® Reci is een nieuwe kalisalpeter van Haifa met een extra laag natriumgehalte. Deze kalisalpeter is speciaal ontwikkeld voor teelten waarin veel wordt gerecirculeerd. Hierdoor neemt de kans op een te hoog natriumcijfer in het voedingswater af, kan het lozen van drainwater (spuien) achterwege blijven en besparen tuinders op de kosten van meststoffen.

100% gesloten systeem
De overheid eist dat tuinders werken met een 100% gesloten systeem. Dit belast het milieu minder en bespaart kwekers ook kosten. Immers, water en meststoffen in het weglekkende drainwater hebben ook geld gekost. Naast het feit dat er minder drainwater weglekt, moet ook het spuien zoveel mogelijk beperkt worden. Het gevolg hiervan is echter dat er nagenoeg geen verversing meer plaatsvindt, waardoor de niet nuttige elementen in het substraat en het watergeefsysteem kunnen ophopen.

Ophopen natrium
Eén van de belangrijkste elementen die zich kan ophopen is natrium. De meeste planten nemen natrium niet op, waardoor de concentratie in het voedingswater oploopt. Om deze hoge concentratie te laten verdwijnen, is er maar één oplossing, namelijk: spuien en vervolgens het water verversen. Afhankelijk van het natriumgehalte houdt dit in dat er een aantal dagen niet gerecirculeerd kan worden. Hierbij is het milieu niet gebaad en ook meststoffen verdwijnen gelijktijdig met het water.

Zuivere betaalbare meststof
Vanuit de markt komt echter steeds vaker de vraag naar een zuivere, betaalbare meststof met een zo laag mogelijk natriumgehalte. Met de kalisalpeter Multi-K® Reci biedt Haifa een pasklare oplossing voor teelten waarbij veel wordt gerecirculeerd. Multi-K® Reci bevat tot 20 keer minder natrium.

Garantie op Na-gehalte
Haifa is een van de eerste fabrikanten die een garantie geeft op het maximale gehalte aan natrium in de meststof. Kwekers krijgen de garantie dat Multi-K® Reci maximaal 300 Na bevat. De Typical-waarde* van Multi-K® Reci is slechts 150 ppm Na.

Verpakking
Multi-K® Reci is leverbaar in zakken van 25 kg, 1000 kg en in MyMultifeed bigbags

* Typical geeft het gehalte aan dat gevonden wordt als het product geanalyseerd wordt

 

De voordelen van Multi-K® Reci:

  • Veel minder kans op een hoog natriumcijfer in het voedingswater
  • Volledig recirculeren is mogelijk
  • Reduceert het lozen van drainwater (spuien) tot nul
  • Bespaart op meststofkosten - Beter voor het milieu

Overige berichten

De teelt van zachtfruit naar een hoger niveau brengen
MyMultifeed geeft werkgemak en rust in de bedrijfsvoering
Ontmoet Haifa op Europese beurzen
MyHaifa Micro Mix: sporenelementen op maat
Haifa lanceert kennisvideo’s bemesting voor glastuinbouw
Haifa SOP Bio: wateroplosbaar kaliumsulfaat voor gangbare en bio-teelt
Haifa Cal® Prime ook beschikbaar in 25 kg
Haifa-Cal® Prime: nieuwe innovatieve kalksalpeter
Vitaphos-K®: houdt het watergeefsysteem schoon