Vitaphos-K®: houdt het watergeefsysteem schoon

Publicatiedatum: 29-06-2016

Het fosfaat in VitaPhos-K® bestaat uit polyfosfaat. Dit fosfaat blijft ook bij een hoge pH en een hoge dosering (boven 2,0 mmol/ltr) stabiel in de oplossing en geeft geen neerslag met andere elementen.

Polyfosfaat in VitaPhos-K® zorgt zelfs dat neergeslagen elementen weer in oplossing komen waardoor een betere efficiëntie van de meegegeven elementen optreedt en het druppelsysteem vrij blijft van minerale vervuiling. Kortom, met VitaPhos-K kunnen kwekers hun teeltresultaat verder verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige berichten

De teelt van zachtfruit naar een hoger niveau brengen
MyMultifeed geeft werkgemak en rust in de bedrijfsvoering
Ontmoet Haifa op Europese beurzen
MyHaifa Micro Mix: sporenelementen op maat
Haifa lanceert kennisvideo’s bemesting voor glastuinbouw
Haifa SOP Bio: wateroplosbaar kaliumsulfaat voor gangbare en bio-teelt
Haifa Cal® Prime ook beschikbaar in 25 kg
Haifa-Cal® Prime: nieuwe innovatieve kalksalpeter
Bekijk al onze webinars over bemesting op ons YouTube-kanaal