Kalisalpeter uit de Dode Zee

Publicatiedatum: 22-07-2013

Bij zijn start in 1966 richtte Haifa Chemicals zich op de productie van kalisalpeter. Die productie vindt volledig plaats in Israël. Inmiddels produceert het bedrijf per jaar 0,5 miljoen ton kalisalpeter: dat zijn 21.000 volle vrachtwagens, ofwel een file vrachtwagens van Amsterdam tot Parijs!

De basisstof voor de productie van kalisalpeter is kaliumchloride (KCl). Dit kaliumchloride wordt gewonnen uit het water van de Dode Zee. In grote waterbekkens laat men dit water verdampen, waardoor de kaliumchloride neerslaat op de bodem. Grote schepen baggeren dit op van de bodem, waarna het in de fabriek wordt gezuiverd tot zuivere KCl.

In een volgende stap wordt de chloor van de kali afgehaald en wordt er nitraat aan gebonden door toevoeging van salpeterzuur. Dat salpeterzuur maakt Haifa zelf.

Salpeterzuur (HNO3) wordt derhalve gemengd met kaliumchloride (KCl), wat leidt tot kalisalpeter (KNO3) plus zoutzuur (HCl).

Kalisalpeter wordt in verschillende zuiverheden aangeboden. In Nederland is dat vooral GG: ofwel Greenhouse Grade; KNO3 die uitstekend geschikt is voor recirculatie.

Kali is een belangrijk en onmisbaar voedingselement voor de regulering van de vochtspanning in de plant. Vanwege deze eigenschap is kali in vruchtgewassen geliefd voor de vruchtkwaliteit; het zorgt voor een goede celspanning in de vrucht en voor de oogst van gezonde en stevige vruchten.
- See more at: http://mymultifeed.com/kalisalpeter-uit-de-dode-zee.htm#.Ue0b8_VR2qA

Overige berichten

De teelt van zachtfruit naar een hoger niveau brengen
MyMultifeed geeft werkgemak en rust in de bedrijfsvoering
Ontmoet Haifa op Europese beurzen
MyHaifa Micro Mix: sporenelementen op maat
Haifa lanceert kennisvideo’s bemesting voor glastuinbouw
Haifa SOP Bio: wateroplosbaar kaliumsulfaat voor gangbare en bio-teelt
Haifa Cal® Prime ook beschikbaar in 25 kg
Haifa-Cal® Prime: nieuwe innovatieve kalksalpeter
Vitaphos-K®: houdt het watergeefsysteem schoon