Monoammoniumfosfaat voordeliger

Publicatiedatum: 22-07-2013

Het zoutzuur dat overblijft uit het productieproces van kalisalpeter (zie: Kalisalpeter uit de Dode Zee) wordt aangewend voor de productie van monoammoniumfosfaat (NH4H2PO4). De basis voor deze productie is fosfaatgesteente dat in de Negev-woestijn wordt gewonnen. Over dit gesteente wordt het zoutzuur geleid, waarbij fosforzuur ontstaat. Dit fosforzuur laat men reageren met ammonium, met als eindresultaat de monoammoniumfosfaat.

In Nederland wordt monoammoniumfosfaat nog niet zo heel veel gebruikt. Hier houdt men het vooralsnog op ammoniumnitraat (NH4NO3). Dat is vreemd, omdat toepassing van monoammoniumfosfaat in het schema voordeliger is. Deze vaste meststof doseert bovendien makkelijker dan de vloeibare ammoniumnitraat. Het is makkelijker 10 kilo vaste meststof in een bak met water te laten glijden dan een jerrycan daarin leeg te laten klokken. Dat geklok gaat al gauw gepaard met gespetter en geknoei.

In de monoammoniumfosfaat is het fosfaat van groot belang voor de wortelgroei, en het geeft een goede kleur op het gewas. De ammonium is belangrijk als groeiregulator. Het zorgt ervoor dat de pH laag genoeg blijft en alle elementen daardoor opneembaar blijven.

De plant heeft altijd wat ammonium nodig. Zo’n 15 tot 20 jaar geleden was in tomaat neusrot een groot probleem. Uit onderzoek bleek toen dat bij hogere ammoniumwaarden er een grotere kans op neusrot was. Vervolgens werd kalksalpeter gedoseerd zonder ammonium. Inderdaad trad er geen neusrot meer op, maar het leidde wel tot grote problemen in opname van spoorelementen en fosfaat. Een overmaat aan ammonium geeft dus kans op neusrot, maar er moet altijd wat ammonium worden meegegeven.

Overige berichten

De teelt van zachtfruit naar een hoger niveau brengen
MyMultifeed geeft werkgemak en rust in de bedrijfsvoering
Ontmoet Haifa op Europese beurzen
MyHaifa Micro Mix: sporenelementen op maat
Haifa lanceert kennisvideo’s bemesting voor glastuinbouw
Haifa SOP Bio: wateroplosbaar kaliumsulfaat voor gangbare en bio-teelt
Haifa Cal® Prime ook beschikbaar in 25 kg
Haifa-Cal® Prime: nieuwe innovatieve kalksalpeter
Vitaphos-K®: houdt het watergeefsysteem schoon