Optimaliseren van groei door aniongift is wereldwijd een actueel onderwerp

Publicatiedatum: 30-01-2015

Het optimaliseren van de groei door een uitgekiende toediening van anionen is wereldwijd een actueel thema in de tuinbouw. Meer dan honderd technische vragen zijn er gesteld over dit onderwerp tijdens het tweede Haifa-U webinar over bemesting van glasgroenten, sierteelt- en boomkwekerijproducten.

De deelnemers aan het tweede Haifa-U webinar kwamen uit meer dan vijftig landen over de hele wereld. Het webinar met als titel ‘Optimizing growth by anion supply’ presenteerde praktische en innovatieve toepassingen voor het kweken van glasgroenten, sierteelt- en boomkwekerijproducten. Omdat het webinar een live event is, konden tuinders en tuinbouwprofessionals vragen stellen en ontvingen ze direct een antwoord van de bemestingsspecialisten van Haifa Group. Enkele van de meer dan honderd vragen die gesteld werden:

  • In welke mate neemt de kans op echte meeldauw toe bij de verhoging van de stikstofgift?
  • Is een 100% NO3 gift aan te raden tussen de vruchtzetting en afrijping van paprika of is het beter dit te combineren met maximaal 5% NH4?
  • Wat is de relatie tussen NO3/NH4 opname bij bladgroenten?

De serie van vier Haifa-U webinars over bemesting wordt georganiseerd door Haifa Group in samenwerking met Wageningen UR. Professor Leo Marcelis, hoogleraar en leerstoelhouder Tuinbouw en Productfysiologie, presenteert de webinars. Het doel van de webinars is  de bemestingskennis van tuinders en tuinbouwprofessionals te vergroten.

Bekijk het webinar dat u hebt gemist
De deelnemers beoordeelden het tweede webinar met het rapportcijfer 8,1 en 99% gaf aan dat het webinar bruikbare informatie bevatte, waarvan 53% zelfs aangaf ‘zeer bruikbaar’. Dit tweede webinar is terug te kijken via : https://www.youtube.com/watch?v=0DeXdvpFHTE&feature=youtu.be

Meld u aan voor de volgende webinars. Registratie en deelname zijn gratis
U kunt zich gratis aanmelden voor de volgende Haifa-U webinars:

- 4 maart, 2015: Optimizing Color & Appearance by micro nutrients;
- 15 april, 2015: Optimizing Climate in relation to Nutrition and vice versa, with special attention to pH and EC.

Meld u aan via deze link >>

Overige berichten

De teelt van zachtfruit naar een hoger niveau brengen
MyMultifeed geeft werkgemak en rust in de bedrijfsvoering
Ontmoet Haifa op Europese beurzen
MyHaifa Micro Mix: sporenelementen op maat
Haifa lanceert kennisvideo’s bemesting voor glastuinbouw
Haifa SOP Bio: wateroplosbaar kaliumsulfaat voor gangbare en bio-teelt
Haifa Cal® Prime ook beschikbaar in 25 kg
Haifa-Cal® Prime: nieuwe innovatieve kalksalpeter
Vitaphos-K®: houdt het watergeefsysteem schoon