Wereldwijd webinar Haifa Group een groot succes

Publicatiedatum: 04-12-2014

Woensdag 3 december 2014 hebben 251 belangstellenden uit meer dan zestig landen deelgenomen aan het eerste online seminar van Haifa Group over bemesting. 99 procent van de deelnemers geeft aan dat het webinar bruikbare informatie voor hen bevat (53% betitelt de informatie zelfs als ‘zeer bruikbaar’). Met een totaalscore van 8,1 is het webinar een groot succes te noemen.

Het webinar werd live uitgezonden vanuit Amsterdam en was een coproductie van Haifa Group en Wageningen UR. Het webinar van 3 december had als titel Optimizing Quality en was het eerste webinar in een serie van vier. Professor Leo Marcelis, hoogleraar en leerstoelhouder Tuinbouw en Productfysiologie, gaf aan hoe kwekers de kwaliteit van hun gewassen en producten kunnen verbeteren met een juiste toediening van kationvoeding.

Gedurende het wereldwijde webinar kregen de deelnemers praktische tips om neusrot en botrytus tot een minimum te beperken en om de houdbaarheid, smaak en kleur van de producten te verbeteren. Er werden zeer veel vragen gesteld die door het moderating team van Haifa in Amsterdam en Israel direct werden behandeld. Sommige vragen werden live door Leo Marcelis behandeld tijdens het webinar. Zelfs na het webinar heeft het moderating team nog vele vragen beantwoord.

Kwekers en tuinbouwadviseurs die geïnteresseerd zijn in dit eerste webinar kunnen het terugkijken op https://www.youtube.com/watch?v=PNaYaeqGzEg&list=UUi8UcmWNnK0GINAw_f6-o7Q

Aanmelden voor komende webinars
Zoals aangeven was het webinar Optimizing Quality de eerste in een sessie van vier. Alle webinars gaan over bemesting. Onderwerpen die in de aankomende drie webinars besproken worden zijn:
1. Optimizing Growth  -   28 januari 2015
Optimaliseren van groei door anionvoeding
2. Optimizing Color & Appearance by micro nutrients  -  4 maart 2015
Optimaliseren van kleur en uiterlijk door sporenelementen
3. Optimizing Nutrition and Climate   -  15 april 2015
Optimaliseren van klimaat in relatie tot voeding en omgekeerd, waarbij met name aandacht voor pH en EC

Als u geïnteresseerd bent in deze onderwerpen kunt u zich aanmelden via https://www.onlineseminar.nl/haifa-u?affiliate=mymultifeedNL2. De doelgroep is kwekers en tuinbouwadviseurs en de webinars zijn gratis. Alle webinars beginnen om 20.00 uur (Nederlandse tijd).

Overige berichten

De teelt van zachtfruit naar een hoger niveau brengen
MyMultifeed geeft werkgemak en rust in de bedrijfsvoering
Ontmoet Haifa op Europese beurzen
MyHaifa Micro Mix: sporenelementen op maat
Haifa lanceert kennisvideo’s bemesting voor glastuinbouw
Haifa SOP Bio: wateroplosbaar kaliumsulfaat voor gangbare en bio-teelt
Haifa Cal® Prime ook beschikbaar in 25 kg
Haifa-Cal® Prime: nieuwe innovatieve kalksalpeter
Vitaphos-K®: houdt het watergeefsysteem schoon